ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه و گزارش | درباره کانون | پیوندها

   

 

کتاب کمیسیون حقیقت ‏یاب ایران تریبونال به فارسی منتشر شد
معرفی کتاب ایران تریبونال
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   
   
 
 
     
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 

مادر بهکیش در بخش سی سی یو در بیمارستانی در تهران بستری شده است

مادر بهکیش، مادری از مادران خاوران، نماد دادخواهی خانواده ها، مادر شش مبارزه جان باخته در دهه ی ١٣۶٠، در بیمارستان بستری شده است. آرزو داریم که این مادر مبارز، هرچه سریع تر از بستر ی که با او بیگانه است، برخیزد.

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
:اخبار مبارزات مردم کوبانی و سایر کانتون های کردستان سوریه در سایت های زیر
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
 
فیلم های ٢٤مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، که شنبه ٢٢ سپتامبر در استکهلم برگزار شد، به زودی در این محل در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

آرشیو اسناد و اخبار از سال ١٣٨٨ تا اردیبهشت ١٩٩١

 
 

 

١٩ ١۸

١۷

١۶

١۵ ١٤

١٣

١٢ ١١ ١٠

۹

٧

۶ ٤

٣

٢
  ٣٨ ۳٧ ٣۶ ٣۵ ٣٤ ٣٣

۳۲

٣١ ٣٠ ۲۸ ٢٧

۲۶

۲۵ ٢۴ ٢٣ ۲۲ ۲١ ٢٠
                            ٤٤ ٤٣ ٤٢ ۴١ ۴٠ ٣۹
 
     
 
 
کارت نوروز ١٣٩۶
طرح سراسری ٢٧مین سالگرد

کار ویژه ی نوروز ٩٤

 
کارت ویژه نوروز ٩٣
 
کارت ویژه نوروز ٩٢
 
کارت ویژه نوروز ٩١
 
طرح ۲۳مین سالگرد
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
-
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون