ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه و گزارش | درباره کانون | پیوندها

   

 

امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصویر: مبارزات مردم به مناسب نزدیک شدن سال گرد قیام
 
 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
پنچشنبه ١۶ ادریبهشت برابر با ۶ مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ١۵ اردیبهشت برابر با ۵ مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ١٤اردیبهشت برابر با٤ مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ١۳اردیبهشت برابر با ٣مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
 
 
یکشنبه ١۲اردیبهشت برابر با ٢مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
 
 
 
شنبه ١١ اردیبهشت برابر با ١مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ١٠اردیبهشت برابر با ۳٠ آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ٩ اردیبهشت برابر با ۲۹آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٨ اردیبهشت برابر با ۲۸آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٧ اردیبهشت برابر با ۲٧ آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
دوشنبه ۶ اردیبهشت برابر با ۲۶آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ۵ اردیبهشت برابر با ۲۵ آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ادامه خبرها
 
 

 

١۷

١۶

١۵ ١٤

١٣

١٢ ١١ ١٠

۹

٧

۶ ٤

٣

٢
 
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون