ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه و گزارش | درباره کانون | پیوندها

   

 

امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصویر روز: تظاهرات مردم در روز عاشورا
 
 
     
 
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 
جمعه ٣٠ بهمن برابر با ١۹فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنجشنبه ٢٩بهمن برابر با ١٨فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٢۸بهمن برابر با ١۷فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٢٧بهمن برابر با ١۶فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٢۶بهمن برابر با ١۵فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٢۵بهمن برابر با ١٤فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٢۴بهمن برابر با ١٣فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٢٣ بهمن برابر با ١٢ فوریه
 
 
 
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنجشنبه ٢٢بهمن برابر با ١١فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
ادامه خبرها
 
 

 

١٣

١٢ ١١ ١٠

۹

٧

۶ ٤

٣

٢
 
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون