ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه و گزارش | درباره کانون | پیوندها

   

 

امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصویر خیزش مردم در سال گذشته
 
 
     
 
   
   
   
   
     
 
 
 
دوشنبه ١١مرداد برابر با ٢ اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ١٠مرداد برابر با ١اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ۹ مرداد برابر با ٣١ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ۸ مرداد برابر با ٣٠ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ۷ مرداد برابر با ٢٩ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ۶ مرداد برابر با ٢۸ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٥ مرداد برابر با ٢٧ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٣ مرداد برابر با ٢٥وئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٢مرداد برابر با ٢٤ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه١مرداد برابر با ٢٣ژوئیه
 
 
 
   
   
 
 
 
پنچشنبه ٣١ تیر برابر با ٢٢ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٣٠ تیر برابر با ٢١ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٢۹ تیر برابر با ٢٠ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٢۸ تیر برابر با ١۹ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٢٧تیر برابر با ١۸ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٢۶ تیر برابر با ١۷ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
 
ادامه خبرها
 
 

 

١٩ ١۸

١۷

١۶

١۵ ١٤

١٣

١٢ ١١ ١٠

۹

٧

۶ ٤

٣

٢
                                  ۲۲ ۲١ ٢٠
 
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون