ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه و گزارش | درباره کانون | پیوندها

   

 

امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
سه شنبه ١٨خرداد برابر با ۸ ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ١٧خرداد برابر با ٧ ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ١۶خرداد برابر با ۶ ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ١۵خرداد برابر با ۵ ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ١٤خرداد برابر با ٤ ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ١٣خرداد برابر با ٣ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ١٢خرداد برابر با ٢ ژوئن
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ١١خرداد برابر با ١ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ١٠خرداد برابر با ٣١ مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
 
 
 
یکشنبه ۹ خرداد برابر با ٣٠ مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ۸ خرداد برابر با ۲۹مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ۷ خرداد برابر با ٢٨مه
 
 
 
   
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ۶ خرداد برابر با ٢٧مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
ادامه خبرها
 
 

 

١٩ ١۸

١۷

١۶

١۵ ١٤

١٣

١٢ ١١ ١٠

۹

٧

۶ ٤

٣

٢
 
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون