ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه و گزارش | درباره کانون | پیوندها

   

 

امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصویر روز: تظاهرات مردم در روز عاشورا
 
 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 
چهارشنبه ١۲اسفند برابر با ٣ مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ١١اسفند برابر با ٢مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ١٠اسفند برابر با ١مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ۹ اسفند برابر با ٢۸فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ۸ اسفند برابر با ٢۷ فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ۷ اسفند برابر با ٢۶ فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنجشنبه ۶ اسفند برابر با ٢۵فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ۴ اسفند برابر با ٢٣فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٣ اسفند برابر با ٢۲ فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٢اسفند برابر با ٢١ فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ١ اسفند برابر با ۲٠ فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ادامه خبرها
 
 

 

١٤

١٣

١٢ ١١ ١٠

۹

٧

۶ ٤

٣

٢
 
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون