ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها

   

 

 
امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
 
 
 
سه شنبه ٧ مهر برابر با ٢٩ سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٦مهر برابر با ٢٨سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
یکشنبه ٥مهر برابر با ٢٧سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٤مهر برابر با ٢۶سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٣مهر برابر با ٢۵سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ٢مهر برابر با ٢٤سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ١ مهر برابر با ٢٣سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
 
 
سه شنبه ٣١ شهریور برابر با ٢٢سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٣٠ شهریور برابر با ٢١سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٢٩شهریور برابر با ٢٠سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٢٨ شهریور برابر با ١٩سپتامبر
 
 
 
   
     
 
جمعه ٢۷ شهریور برابر با ١٨سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ٢۶شهریور برابر با ١٧سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٢۵ شهریور برابر با ١۶سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٢٤شهریور برابر با ١۵سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٢٣شهریور برابر با ١۴سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٢٢شهریور برابر با ١٣سپتامبر
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٢١شهریور برابر با ١٢سپتامبر
 
     
 
 
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٢٠شهریور برابر با ١١سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ١٩شهریور برابر با ١٠سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ١٨شهریور برابر با ۹سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ١٧شهریور برابر با ۸ سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ١۶شهریور برابر با ۷ سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ١۵ شهریور برابر با ۶سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ١٤شهریور برابر با ۵ سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ١٣شهریور برابر با ٤سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ١٢شهریور برابر با ٣ سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ١١شهریور برابر با ٢سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ١٠شهریور برابر با ١ سپتامبر
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ۹ شهریور برابر با ٣١ اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ۸ شهریور برابر با ٣٠ اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ۷ شهریور برابر با ٢۹اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ۶ شهریور برابر با ٢٨اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ۵ شهریور برابر با ٢٧اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٤شهریور برابر با ٢۶اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٣ شهریور برابر با ٢۵اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٢شهریور برابر با ٢٤اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ١ شهریور برابر با ٢٣ اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٣١ مرداد برابر با ٢٢اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
ادامه خبرها
 
 

 

 

     

۳

٢ ١
 
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون