ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها

   

 

 
امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
تصویر روز: دانشگاه فردوسی مشهد
 
 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 
دوشنبه ۲٧مهر برابر با١٩ اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ۲۶مهر برابر با١۸اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ۲۵مهر برابر با١٧اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ۲۴مهر برابر با١۶اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ۲٣مهر برابر با١۵اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ۲۲مهر برابر با١۴اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٢١مهر برابر با١٣اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٢٠مهر برابر با١٢اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ١۹مهر برابر با١١ اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ١٨مهر برابر با١٠ اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
ادامه خبرها
 
 

 

 

  ٤

٣

٢
 
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون