ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها

   

 

 
امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
تصویر روز: تصویری از تظاهرات روز سیزده آبان
 
 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 
دوشنبه ١١ آبان برابر با ٢نوامبر
 
 
 
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ١٠ آبان برابر با ١ نوامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٩ آبان برابر با ٣١ اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٨ آبان برابر با ٣٠ اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ٧ آبان برابر با ٢۹اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ۶ آبان برابر با ٢٨ اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ۵ آبان برابر با ٢۷ اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ۴آبان برابر با٢۶اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٣ آبان برابر با٢۵اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٢ آبان برابر با٢٤اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ١ آبان برابر با٢٣اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ۳٠ مهر برابر با٢۲اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ۲۹مهر برابر با٢١ اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ۲٨مهر برابر با٢٠اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
ادامه خبرها
 
 

 

 

۶ ٤

٣

٢
 
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون