ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها

   

 

 
امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
 
 
 
جمعه ٣٠مرداد برابر با ٢١اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ٢٩مرداد برابر با ٢٠اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٢۸مرداد برابر با ١۹اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٢٧ مرداد برابر با ١٨ اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٢۶مرداد برابر با ١٧اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٢۵مرداد برابر با ١۶اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٢٤مرداد برابر با ١۵اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٢٣مرداد برابر با ١٤اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ٢٢مرداد برابر با ١۳اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٢١مرداد برابر با ١٢اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٢٠مرداد برابر با ١١اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ١٩مرداد برابر با ١٠اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ١۸مرداد برابر با ۹ اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ١٧مرداد برابر با ۸ اوت
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
ادامه خبرها
 
 

١

٢

           
 
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون