ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها

   

 

 
امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 
دوشنبه ٢٠مهر برابر با١٢اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ١۹مهر برابر با١١ اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ١٨مهر برابر با١٠ اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ١٧مهر برابر با ٩ اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ١۶مهر برابر با ٨ اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ١۵مهر برابر با ۷ اکتبرر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ١٤مهر برابر با ۶ اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ١٣مهر برابر با ۵ اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ١٢مهر برابر با ٤ اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ١١مهر برابر با ٣اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ١٠مهر برابر با ٢اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ٩ مهر برابر با ١اکتبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٨ مهر برابر با ٣٠ سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٧ مهر برابر با ٢٩ سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٦مهر برابر با ٢٨سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
یکشنبه ٥مهر برابر با ٢٧سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٤مهر برابر با ٢۶سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٣مهر برابر با ٢۵سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ٢مهر برابر با ٢٤سپتامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
ادامه خبرها
 
 

 

 

    ٤

٣

٢
 
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون