ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه و گزارش | درباره کانون | پیوندها

   

 

امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!تصویر: نوروزتان پیروز باد
 
 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 
شنبه ۷ فروردین برابر با ٢٧مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ۶ فروردین برابر با ٢۶مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ۵ فروردین برابر با ۲۵مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
چهارشنبه ٤ فروردین برابر با ٢٤مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٣ فروردین برابر با ٢۳مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دو شنبه ٢فروردین برابر با ٢٢مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ١فروردین برابر با ٢١مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٢۹ اسفند برابر با ٢٠مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ۲۸ اسفند برابر با ١٩مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ٢٧اسفند برابر با ١٨مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ٢۶ اسفند برابر با ١٧مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٢۵اسفند برابر با ١۶مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٢٤اسفند برابر با ١۵مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٢٣ اسفند برابر با ١٤مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ۲٢ اسفند برابر با ١٣مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ۲١ اسفند برابر با ١۲مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنجشنبه ٢٠ اسفند برابر با ١١مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ١۹اسفند برابر با ١٠مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ١۸اسفند برابر با ۹ مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ١٧اسفند برابر با ۸ مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ١۶اسفند برابر با ٧ مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ١۵اسفند برابر با ۶ مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ١٤اسفند برابر با ۵ مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنجشنبه ١٣اسفند برابر با ٤مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ادامه خبرها
 
 

 

١۵ ١٤

١٣

١٢ ١١ ١٠

۹

٧

۶ ٤

٣

٢
 
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون