ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 

جنایتکاران جمهوری اسلامی، شیرکو معارفی زندانی سیاسی کُرد را اعدام کردند

جنایتکاران جمهوری اسلامی، سحرگاه روز دوشنبه ١٣ آبان ١٣٩٢ برابر با ٤ نوامبر ٢٠١٣، شیرکوه معارفی زندانی سیاسی کُرد را در زندان سقز به دار آویختند. به گزارش کومه‌له‌ زحمتکشان کردستان، شیرکو را یک روز قبل از بند عمومی به سلول انفرادی انتقال داده و وی را چهار صبح روز دوشنبه اعدام کردند.

شیرکو معارفی، روز نهم مهر ۱٣٨۷ برابر با ٣۰ سپتامبر ۲۰۰٨ در روستای "ده‌وره‌قه‌لا" در ناحیه‌ "خوره‌خوره‌" سقز اسیر شد. وی را بعد از شکنجه های قرون وسطائی، ۱۰ آبان ۱٣٨۷ در یک دادگاه فرمایشی به اعدام محکوم کردند. شیرکو پنج سال در زندان بود و همه ی این سال ها در انتظار اجرای حکمش سرفرازانه ایستاد. جانیان جمهوری اسلامی، شیرکو را بارها برای اجرای حکم به انفرادی انتقال دادند، اما هر بار با اعتراضات داخلی و بین المللی مواجه شده و ناچار شدند وی را به بند عمومی برگردانند. جانیان حاکم بر ابران، در ادامه موج جدید اعدام زندانیان سیاسی، از سکوت بین المللی در رابطه با این اعدام ها استفاده کرده و حکم شیرکو متعارفی را نیز به اجرا در آورد. این جنایت، نه اولین و نه آخرین جنایت جمهوری اسلامی است. جانیان دین و سرمایه حاکم برایران، تازمانی که به قدرت تکیه دارند، هر لحظه که با معضلی سیاسی و اجتماعی مواجه شوند، به انتقام از مردم، زندانیان سیاسی دربند را به قتل می رسانند.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) اعدام جناتیکارانه شیرکو معارفی را قویاً محکوم می کند.  جانیان حاکم بر ایران باید تا کنون فهمیده باشند با کشتن مبارزان دربند تنها سیاهه جنایات خود را طولانی تر می کنند.

 
(کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید
١٣ آبان ١٣٩٢ برابر با ٤ نوامبر ٢٠١٣
 

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون