ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه و گزارش | درباره کانون | پیوندها

   

 

امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصویر خیزش مردم در سال گذشته
 
 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 
جمعه ٢۵تیر برابر با ١۶ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ٢۴تیر برابر با ١۵ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٢۳تیر برابر با ١۴ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٢٢ تیر برابر با ١۳ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٢١تیر برابر با ١٢ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٢٠تیر برابر با ١١ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ١٩تیر برابر با ١٠ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ١۸تیر برابر با ۹ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنجشنبه ١٧تیر برابر با ٨ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ١۶تیر برابر با ٧ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ١۵تیر برابر با ۶ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
دوشنبه ١۴تیر برابر با ۵ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ١۳تیر برابر با ۴ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ١٢ تیر برابر با ۳ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ١١تیر برابر با ۲ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ١٠تیر برابر با ١ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٩ تیر برابر با ۳٠ ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
     
 
ادامه خبرها
 
 

 

١٩ ١۸

١۷

١۶

١۵ ١٤

١٣

١٢ ١١ ١٠

۹

٧

۶ ٤

٣

٢
                                    ۲١ ٢٠
 
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون