ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه و گزارش | درباره کانون | پیوندها

   

 

امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصویر روز: تظاهرات مردم در روز عاشورا
 
 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 
چهارشنبه ٢١بهمن برابر با ١٠فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٢٠بهمن برابر با ۹ فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ١۹بهمن برابر با ۸فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
یکشنبه ١۸بهمن برابر با ٧ فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ١٧بهمن برابر با ۶ فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ١۶بهمن برابر با ۵ فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنجشنبه ١۵ بهمن برابر با ٤ فوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ١٤بهمن برابر ۳ قوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ١۳بهمن برابر ٢ قوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ١٢بهمن برابر ١قوریه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ١١بهمن برابر ۳١ ژانویه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ١٠بهمن برابر ٣٠ ژانویه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٩ بهمن برابر ٢۹ ژانویه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
پنجشنبه ۸ بهمن برابر با ۲٨ژانویه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ۷ بهمن برابر با ۲۷ژانویه
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ۶ بهمن برابر با ۲۶ژانویه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ۵ بهمن برابر با ۲۵ژانویه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ۴ بهمن برابر با ۲٤ژانویه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٣ بهمن برابر با ۲۳ژانویه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٢بهمن برابر با ۲۲ژانویه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ١بهمن برابر با ۲١ژانویه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٣٠ دی برابر با ۲٠ژانویه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
ادامه خبرها
 
 

 

١٢ ١١ ١٠

۹

٧

۶ ٤

٣

٢
 
     
 
 
"طومار یک ميليونی"براي دستگیری موسوی و کروبی
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون