ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه و گزارش | درباره کانون | پیوندها

   

 

امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 
چهارشنبه ۵ خرداد برابر با ٢۶مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٤خرداد برابر با ٢۵مه
 
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٣ خرداد برابر با ٢٤مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٢خرداد برابر با ٢٣مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ١خرداد برابر با ٢٢مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٣١ اردیبهشت برابر با ٢١ مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ٣٠ اردیبهشت برابر با ٢٠مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٢۹ اردیبهشت برابر با ١٩مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٢٨اردیبهشت برابر با ١۸مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٢٧ اردیبهشت برابر با ١٧مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٢۶ اردیبهشت برابر با ١۶مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٢۵اردیبهشت برابر با ١۵مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٢٤اردیبهشت برابر با ١٤مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
 
 
 
پنچشنبه ٢٣ اردیبهشت برابر با ١۳مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت برابر با ١٢ مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٢١اردیبهشت برابر با ١١مه
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٢٠اردیبهشت برابر با ١٠مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ١۹ اردیبهشت برابر با ٩مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ١۸ اردیبهشت برابر با ٨ مه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ١٧ اردیبهشت برابر با ۷ مه
 
 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ادامه خبرها
 
 

 

١۸

١۷

١۶

١۵ ١٤

١٣

١٢ ١١ ١٠

۹

٧

۶ ٤

٣

٢
 
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون