ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه و گزارش | درباره کانون | پیوندها

   

 

امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصویر: بهار کردستان
 
 
     
 
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 
شنبه ٤ اردیبهشت برابر با ٢٤آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ۳ اردیبهشت برابر با ۲٣آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنجشنبه ۲اردیبهشت برابر با ۲۲آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ١اردیبهشت برابر با ٢١آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ۳١ فروردین برابر با ٢٠ آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ۳٠فروردین برابر با ١۹آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ۲٩فروردین برابر با ١٨آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ۲۸فروردین برابر با ١۷آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ۲۷ فروردین برابر با ١۶آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
پنجشنبه ۲۶فروردین برابر با ١۵آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
چهارشنبه ٢۵ فروردین برابر با ١٤ آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٢٤فروردین برابر با ١۳آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ۲۳ فروردین برابر با ١٢آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
یکشنبه ۲۲فروردین برابر با ١١آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
ادامه خبرها
 
 

 

١۶

١۵ ١٤

١٣

١٢ ١١ ١٠

۹

٧

۶ ٤

٣

٢
 
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون