ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه و گزارش | درباره کانون | پیوندها

   

 

امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصویر روز: شانزده آذر
 
 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 
سه شنبه ١دی برابر با ٢۲دسامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ۳٠ آذر برابر با ٢١دسامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٢٩ آذر برابر با ٢٠ دسامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٢۸ آذر برابر با ١۹ دسامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٢۷ آذر برابر با ١۸دسامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنجشنبه ٢۶آذر برابر با ١۷دسامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٢۵آذر برابر با ١۶دسامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٢۴ آذر برابر با ١۵دسامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ۲۳ آذر برابر با ١٤دسامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
یکشنبه ۲۲آذر برابر با ١٣دسامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٢١ آذر برابر با ١٢ دسامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٢٠آذر برابر با ١١دسامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنجشنبه ١٩آذر برابر با ١٠دسامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ١۸آذر برابر با ٩ دسامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ١٧آذر برابر با ٨ دسامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

دوشنبه ١۶آذر برابر با ۷ دسامبر

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ١۵ آذر برابر با ۶ دسامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ١٤ آذر برابر با ۵ دسامبر
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
ادامه خبرها
 
 

 

۹

٧

۶ ٤

٣

٢
 
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون