ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه و گزارش | درباره کانون | پیوندها

   

 

امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصویر: شکوفه بهاری- کردستان
 
 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 
دوشنبه ١۶فروردین برابر با ۵ آوریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ١۵ فروردین برابر با ٤ آوریل
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ١٤فروردین برابر با ٣ آپریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ١٣فروردین برابر با ۲ آپریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنجشنبه ١۲فروردین برابر با ١آپریل
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهار شنبه ١١ فروردین برابر با ٣١مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ١٠ فروردین برابر با ٣٠ مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
دوشنبه ٩ فروردین برابر با ۲۹مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٨ فروردین برابر با ٢۸ مارس
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
ادامه خبرها
 
 

 

١۶

١۵ ١٤

١٣

١٢ ١١ ١٠

۹

٧

۶ ٤

٣

٢
 
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون