ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          طرح ١٨همین سالگرد
 
 
 

مادر لباس ‌ها را گرفت و گفت: هفت سال مرا از کرج به اوین کشاندید، و هر بار پرسیدم دخترم کی آزاد می شود؟ گفتید:بزودی. حالا بی آنکه حتی نشانی گورش را بدهید تنها لباس هایش را تحویلم میدهید؟! لباس های او را بر آستانه در خانه مان آویزان می کنم تا یادمان نرود شما با ما چه کردید.

 
 
 
 
خاطرات و اسناد زندان
 
 
 
   
   
     
     
 
 
 
اعظم کیانجوری
 
 
بابک عماد
 
 
اسماعیل حق شناس
 
 
بهاره
 
 
ناصر
 
 
بهاره
 
 
م.پیوند
 
 
اسماعیل حق شناس
 
 
پروانه
 
 

احمد موسوی

 
 
پیوند
 
 
اسماعیل حق شناس
 
 
اسماعیل حق شناس
 
 
اسماعیل حق شناس
 
 
علی پژمان
 
 
بهاره
 
 
پروانه
 
 
محمد
 
 
حوری
 
 
اسماعیل حق شناس
 
 
م.پیوند
 
 
حوری
 
 
ثریا
 
 
نازلی
 
 
محمود خلیلی
 
 
الف-پویان
 
 
م.پیوند
 
 
الف-پویان
 
 
م.پیوند
 
 
الف-پویان
 
 
الف-پویان
 
 
م.پیوند
 
 
حوری
 
 
کاوه
 
 
حوری
 
 
صبا آزاد
 
 
صبا آزاد
 
 
الف-پویان
 
 
رضا غفاری
 
 
م.رامتین
 
 
نینا اقدم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
     
 
       
    
        خاوران هفدهمین سالگرد
 
 
    
 
          کارت ویژه نوروز ٨٧
      
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون