ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 

كارت نوروزي به زندان اوين

آهان! همان را مي خواهم:
يك كارتِ ساده ی نوروزی
با حاشيه ی زرين و دالگوش،
نقشي از يك گل نرگس،
بوی بيسكويت گرجی
و "خجسته باد بهاران!"
امروز اين را از تبعيد
به اوينِ خونين می فرستم
براي دلبندی دربند
كه در زمان دستگيری
با دوستان به كوه رفته بود
تا آوازهای نوروزی بخواند.
نوروز خواهد آمد
از قله ی سپيدِ دماوند
تا تنگنای زندان و تبعيد
و هيچ فتوايی نمي تواند
روزِ آمدنش را
به عقب اندازد.

مجید نفیسی

۴ مارس ۲۰۰۹

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون