ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 
 
ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان به کار است
 

رژیم جمهوری اسلامی، پرکارترین ماشین سرکوب و کشتار و اعدام در جهان را دارد و هرآنکس را که به آن نه بگوید و یا نسبت به وضعیت اسفبار موجود در کشور معترض باشد، از دم تیغ می‌گذراند.
قوه قضائیه رژیم، روز گذشته اعلام کرد که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه نفر از معترضان تظاهرات سراسری آبان ۱۳۹۸ در دیوان عالی رژیم تایید شده و برای اجرا ابلاغ شده است.
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی برای مخالفان رژیم و معترضان به وضعیت جاری در جامعه حکم اعدام صادر می‌کند. جمهوری اسلامی کارنامه‌ای سنگین و سیاه در رابطه با انسان کشی دارد. جنایات جمهوری اسلامی از شمارش خارج است و تنها در صورتی ماشین سرکوب و کشتار آن متوقف خواهد شد که بنیان‌اش توسط توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم و از طریق یک قیام سراسری و تسخیر نهادهای قدرت و سرکوب آن برچیده شود.
صدور حکم اعدام برای این سه جوان که از ماشین کشتار رژیم در آبان ماه جان سالم بدر بردند، جزیی جدایی ناپذیز از سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم برای بقای‌اش است. جمهوری اسلامی، اگر در دهه شصت، برای تثبیت خود، مخالفان‌‌اش را وحشیانه سرکوب کرد و هزاران تن از آنان را در خیابان‌ها و زندان‌ها به قتل رساند، اکنون و بویژه از دهه نود، با اعدام و کشتار مردم می‌خواهد مرگ‌اش را به تعویق بیاندازد.
جمهوری اسلامی راه دیگری جز فروپاشی ندارد. سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی را از سرنوشت محتومی که در انتظار آن است، نجات نخواهد داد. جمهوری اسلامی این را بخوبی می‌داند، با اینحال مردم را می‌کشد که برای خود وقت بخرد. حکومت‌های جابر و جنایتکار هرگز از تاریخ نمی‌آموزند. بازهم سرکوب و باز هم اعدام تا لحظه فروپاشی. جمهوری اسلامی دو زندانی سیاسی کرد را ٢۴ تیرماه در زندان اورمیه به جوخه مرگ سپرد. حکومت سلطنتی شاه نیز از این اعدام ها زیاد کرد و در نهایت پاسخ اعمال‌اش را از مردم گرفت. اما خامنه‌ای و گماشتگان‌اش در سپاه پاسداران بدانند که پاسخ مردم به آنها، آن روزی که به دست‌شان بیافتید، به مراتب شدیدتر خواهد بود.   
ما، به خامنه‌ای و سایر گماشتگان جمهوری اسلامی، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه رژیم و عضو"کمیسیون مرگ" زندان‌های اوین و گوهردشت در تابستان شصت‌وهفت و به‌عنوان کسی که دست‌اش به خون هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های اوین و گوهردشت آغشته است، هشدار می‌دهیم، دست از کشتار مردم بی دفاع ایران بردارید و اعدام این سه جوان را لغو و تمام زندانیان سیاسی را آزاد کنید و پرونده جنایات خود را بیش از این سنگین نکنید.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
٢۴تیر ١٣٩٩ برابر با ١۴ ژوئیه ٢٠٢٠

 

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون