ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 

Bakgrund

Sommaren 1988 igångsatte den islamiska regimen i Iran en storskalig massaker på landets samvetsfångar. På grund av den hårda censuren och det hårda politiska klimatet i Iran har ännu ingen exakt siffra på antalet avrättade kunnat fastställas. Dock har hittills cirka 5000 av dessa namngivits av berörda familjer och organisationer. De allra flesta av offren var dömda till olika långa fängelsestraff och en hel del av dem hade redan avtjänat sitt straff, men satt kvar i fängelse då de inte ville underkasta sig frigivningsvillkoren. Under två månader sommaren 1988 massakrerades tusentals politiska fångar i landets olika fängelser. De massakrerade fångarna blev begravna i okända massgravar. Regimen i Iran vägrar fortfarande ge information om var de massakrerade fångarna är begravna till deras familjer. Gravplatsen i Khavaran är den enda kända massgravplatsen och det där många av de berörda familjerna samlas den 31augusti varje år för att hedra sina bortrövade nära och kära. Massakern var kulmen på en så kallad ”elimineringsprocess” som pågick under åren 1981 till 1987 då ca 20000 olikstänkande försvann, torterades ihjäl, eller arkebuserades.


Denna massaker har, trots dess omfattning och hänsynslöshet, inte uppmärksammats internationellt. Uppmärksamheten har varit minimal även i Sverige. Den svenska allmänheten och därmed opinionen är inte upplyst om dem brott som har begåtts och dagligen begås i den iranska islamiska republikens fängelsehålor.

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون