تجمع اعتراضی پانصد کارگر شرکت پتروشیمی جنوب

 

کارگران شاغل در پیمانکاری‌ها و شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد پتروشیمی بندر شاپور، به عدم اجرای مصوبه رژیم مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران اعتراض کردند.  کارگران در اعتراض عدم تحقق  خواسته ها و مطالبات شان، در آخرین روز کاری سال ۸۹ با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی این پتروشیمی خواهان رسیدگی به مشکلات خود شدند.

 

یکی از کارگران به خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت: حدود ۳ ماه پیش تقاضای ملاقات با مدیرعامل پتروشیمی بندر امام را داده‌ایم که متأسفانه تا کنون هیچ پاسخی به تقاضای ما داده نشده است در ادامه این گزارش آمده است : بر اساس گزارشات رسیده یکی از مسئولین اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در جمع اعتراضی حدود ۵۰۰ نفر از کارگران حاضر شده و قول مساعد جهت پیگیری مطالباتشان را داده است.