حمله عوامل رژیم به کنسولگری‌ عربستان در مشهد


به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، تعدادی بسیجی که این خبرگزاری آن ها را مردم نامیده است، در مقابل کنسولگری عربستان در مشهد تجمع کرده و ضمن سردادن شعارهائی علیه عربستان، با هجوم به این کنسولگری، تعدادی از شیشه های آن را شکستند. بنابراین گزارش، بسیجی های تجمع کننده در مقایل کنسولگری عربستان در مشهد، خواستار تعطیلی این کنسولگری شدند.