دو معلم به خاطر بهائی بودن در کرمان دستگیر شدند   

 

به گزارش  خبرگزاری حکومتی ایسنا، ماموران امنیتی و اطلاعاتی رژیم  دو معلم بهائی را در یک مهدکودک در کرمان  دستگیر کردند. این خبر را مرکز بین المللی بهائیان تائید کرده و در همین رابطه بیانیه ای منتشر کرده است، که. در بخشی از آن آمده است : در اجلاس اخیر سازمان ملل مربوط به رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران ، وضعیت بهائیان در ایران و فشار فزاینده ای که علیه سیصد هزار بهائی ساکن ایران اعمال می گردد، مورد توجه قرار گرفته است.