پسر کروبی با پدر و مادرش دیدار کرد               


محمدتقی کروبی در وبلاگ اش نوشت بعد از سی و هشت روز با هماهنگی دستگاه امنیتی رژیم توانسته با پدر و مادرم اش دیدار کند. او نوشته که" این دیدار برای من در آپارتمان مسکونی آنان فراهم گردید." او در پایان مطلب خود نوشت:  در پایان امیدوارم حق دو خانواده کروبی و موسوی در اطلاع از روند حقوقی و نیز حکم مقام ذی صلاح قضایی و یا مصوبه شورای امنیت ملی در اعمال این محرومیت و قلمرو اعمال آن هرچه سریعتر به رسمیت شناخته شود و به دهها سوال حقوقی بی پاسخ مطابق با قوانین جاری کشور و تعهدات حقوقی بین المللی پاسخ داده شود.