شاكي پرونده كهريزك هم چنان در زندان است      

 

سيد علي صابري دانشجوي دانشگاه بهار مشهد علي رغم صدور قرار وثيقه و توديع آن توسط خانواده اش همچنان در بازداشتگاه اطلاعات مشهد زنداني ميباشد. به گزارش دانشجو نيوز بازپرس پرونده علي صابري در مشهد قرار بازداشت را به قرار وثيقه تغيير داده است و خانواده اين دانشجوي شمالي با حضور در مشهد وثيقه وي را توديع كرده اند. با اين حال مسئولان اداره اطلاعات شهر مشهد تاكنون از آزادي اين فعال دانشجويي جلوگيري كرده اند.

 

بنابر این گزارش، علي صابري روز 30 بهمن گذشته در حاليكه در كلاس درس در دانشگاه بهار مشهد حضور داشت با هماهنگي مسئولان دانشگاه و ماموران اداره اطلاعات مشهد در اقدامي نادر و خلاف قانون، درون دانشگاه بازداشت شد.

 

شایان ذکر است، علي صابري پيش از اين و در پي اعتراضات مردمي به كودتا سال 88 در تهران بازداشت و به بازداشتگاه كهريزك منتقل شده بود. آقاي صابري كه در اين بازداشتگاه مورد آزار و شكنجه واقع شده است، از شاكيان پرونده معروف بازداشتگاه كهريزك ميباشد .

علي صابري از اعضاي ستاد دانشجويي مهندس موسوي در انتخابات سال 88 در شهر مشهد بوده است.