اخراج خبرنگار صدا و سیما رژیم از فرانسه


سایت حکومتی آفتاب: شنیده‌های موثق خبرنگار اعتدال حاکی است که دولت فرانسه در پی اخراج سردبیر خبرگزاری فرانسه از جمهوری اسلامی ایران، کامران نجف‌زاده خبرنگار واحد مرکزی خبر  (صدا و سیما) را از این کشور اخراج کرد.

 

اخراج کامران نجف زاده خبرنگار واحد مرکزی خبر در فرانسه در حالی صورت پذیرفته که جمعه گذشته سردبیر خبرگزاری فرانسه در تهران، جی دشموخ، به دستور مقامات کشورمان از جمهوری اسلامی ایران اخراج شده بود و این اقدام دولت فرانسه نوعی تلافی‌جویی نسبت به این اقدام است.