هفده میلیون نفر از جمعیت ایران بیسوارد و کم سواد هستند

 

به گزارش روزنامه حکومتی خراسان، به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزى ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بى سواد زیر ۵۰ سال، ۵ میلیون بى سواد بالاى ۵۰ سال و ۱۰ میلیون نفر کم سواد در کشور وجود دارند که بر این اساس مى توان گفت ۶،۷ میلیون نفر از جمعیت کشور بى سواد هستند.  از آنجا که دستگاه های رسمی در ایران هرگز آمارهای واقعی را اعلام نمی کنند، با توجه به فقدان امکانات تحصیلی در بیشتر روستاهای دورافتاده و فقیر بودن بیش از نیمی از جامعه، آمار بیسوادان و کم سوادان در ایران می تواند بسیار بیشتر از آمار فوق باشد.

 

خراسان در ادامه این گزارش می نویسد: رئیس سازمان نهضت سوادآموزى کشور در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل نهضت سوادآموزى خوزستان، گفت: ۲ میلیون و۶۰۰ هزار نفر بی‌سواد زیر۵۰ سال، ۵ میلیون بی‌سواد بالاى۵۰ سال و۱۰ میلیون نفر کم‌سواد در ایران وجود دارند. به گزارش ایسنا منطقه خوزستان، على باقرزاده اظهارداشت: در مدت ۳۰ سال براى ۱۰ میلیون نفر گواهى مقدماتی، بیش از ۶ میلیون نفر گواهى سوم ابتدایی، ۲ میلیون نفر گواهى چهارم ابتدایى و یک میلیون نفر گواهى پنجم ابتدایی، صادر شد. وى افزود: شخصیت‌هاى بسیار زیادى در جامعه اسلامى وجود دارند که آموزش خود را از نهضت سوادآموزى آغاز کردند و فرهنگ اسلام را از نهضت فراگرفتند.


رئیس سازمان نهضت سوادآموزى با بیان اینکه میانگین درسى کشور ما براى هر فرد ۷ سال است، گفت: ‌ این آمار براى کشورى در حال توسعه و الهام بخش، شاخص قدرتمندى نیست. باقرزاده با اشاره به اثر نهضت سوادآموزى بر امنیت پایدار کشور و تولید ثروت، ادامه‌داد: نهضت سوادآموزى عنصر و کلید اصلى توسعه و نیروى انسانى آگاه و باسواد است.
وى از تحول جدید در روش‌هاى تدریس در نهضت سوادآموزى خبر داد و گفت: در این برنامه هر فرد می‌تواند به فرد دیگر آموزش دهد و در ازاى با سواد کردن وی، پاداش بگیرد، همچنین به محض با سواد شدن فرد بی‌سواد، در یکى از مراکز نهضت سوادآموزى از وى امتحانى گرفته و با کسب نمره قبولی، به فرد آموزش دهنده پاداش داده می‌شود. درخور اشاره است در این مراسم ابوالقاسم مفتخر تودیع و شیخى به عنوان مدیر کل نهضت سوادآموزى خوزستان معرفى شد.