"قبله عالم فرموده‌اند که بادمجان میوه است!"

 

مهدی خزعلی : قسمت‌هایی از سریال " قهوه تلخ " را قبل از بازداشت دیده بودم، آن روز حاج سعید بازجو می‌خواست با استدلال یا حجت بالغه مرا مجاب کند، از او پرسیدم که سریال قهوه تلخ را دیده‌ای؟  گفت: نه  به او گفتم: حتماً ببینید.
در جایی می‌خواهند برای قبله عالم میوه ببرند، در ظرف میوه بادمجان هم گذاشته‌اند،
مستشار الدوله می‌گوید: بادمجان که میوه نیست!
می گویند: چرا هست!
می گوید: بادمجان از سیفی‌جات است!
می‌گویند: قبله عالم فرموده‌اند که میوه است!
می‌نالد از حماقت این ابلهان و می‌گوید: آقا؛ بادمجان میوه نیست و سیفی است!
ناگهان ضربه چماقی او را بیهوش می‌کند و در صحنه بعد مستشار با ظرفی از میوه که بادمجان هم در صدر میوه‌هاست به خدمت همایونی شرفیاب می‌شود، اما در نگاه او موج می‌‌زند که بر حماقت این قوم متاثر است و بر باور خویش استوار!


به بازجو عرض کردم: عزیزم؛ با " قبله عالم فرموده‌‌‌اند و باتوم " چیزی عوض نمی‌شود، بادمجان، بادمجان بوده و هست و خواهد بود! هرگز میوه نخواهد شد، هرچند بر صدر طبق میوه‌اش بنشانی! و " بادمجان‌دور‌قاب‌چین‌ها " برایت بادمجان بچینند- طبق طبق- باز هم بادمجان، بادمجان است، جان من!