یورش ماموران امنیتی رژیم سوریه به خانواده های زندانیان سیاسی

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از دمشق، ماموران امنیتی رژیم سوریه روز چهارشنبه دهها نفر از بستگان زندانیان را که نزدیک ساختمان وزارت کشور در دمشق تجمع کرده بودند، متفرق کردند. خانواده های بیست و یک زندانی از فعالان مدافع حقوق بشر در سوریه با صدور بیانیه ای که در پایگاه اینترنتی رصدخانه حقوق بشر سوریه منتشر شد اعلام کرده بودند که قصد دارند برای آزادی بستگان خود با وزیر کشور دیدار کنند.

 

مامورن امنیتی سوریه امروز با یورش به تجمع خانواده ها، دست کم چهار نفر از تظاهر کنندگان را که در یک میدان نزدیک ساختمان وزارت کشور در مرکز دمشق تجمع کرده بودند دستگیر کردند.