بازداشت چهار شهروند كرد در سلماس   

 

ماموران حفاظت اطلاعات هنگ مرزی شهر سلماس هفتهٔ گذشته چهار شهروند کرد اهل روستاهای توابع شهرستان سلماس را دستگیر کردند. به گزارش منابع خبری کرد،  هفته گذشته  "مصطفی جهانگیری" و "صالح جهانگیری" هر دو اهل روستای دیرعلی، "فرزنده پنیرک" اهل روستای بروشخواران و "محمد اطمانی" اهل روستای میرآباد از توابع شهرستان سلماس توسط ماموران حفاظت اطلاعات هنگ مرزی این شهرستان بازداشت شده‌اند.

 

خبر‌ها حاکی از آن است که این چهار نفردیروز از بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تحویل ادارهٔ اطلاعات این شهر داده شده‌اند.  ماموران دولتی در زمان بازداشت این افراد،ر  اقدام به بازرسی منازل آن‌ها کرده اند..