دو شهر یمن به دست مخالفان افتاد

 

درحالی که اعتراضات در یمن افزایش پیدا کرده، مخالفان عبدالله صالح کنترل 2 شهر بزرگ را در شمال و شرق این کشور در اختیار گرفتند. گزارش‌ها حاکی از آن است که مردم روز دوشنبه شهر الجوف را در شمال شرق و هم مرز با عربستان و شهر المریب را در شرق صنعا در اختیار گرفتند. در المریب چندین حوزه نفتی و گازی است که شرکت‌های خارجی در آنجا فعالیت می‌کنند.


پیشتر گزارش شده بود که ناجی الزیدی فرماندار المریب در اعتراضات ضددولتی در خارج از دفتر خود مجروح شده و هم اکنون وی در بیمارستانی در صنعا تحت مراقبت است. میدان تغییر در صنعا در چند روز اخیر شاهد تحولات مهمی بوده است. برخی قبایل مهم این کشور به جمع مخالفین پیوسته‌اند و بیم آن می‌رود که اوضاع از کنترل علی عبدالله صالح خارج شود.