تعطیلی مغازه ها و حکومت نظامی در تهران

 

سایت اصلاح طلب جرس: تمامی فروشگاه‌ها و پاساژهای اصلی تهران، به دستور مقام‌های امنیتی و انتظامی پایتخت تعطیل شده و این شهر سیمای شهری در حالت حکومت نظامی به خود گرفته است.به گزارش منابع خبری جرس، میادین و تقاطع‌های اصلی پایتخت امروز سه شنبه، با حضور گسترده ی نیروهای انتظامی و شبه نظامی حالت شهری با وضع فوق العاده یافته است.

حکومت نظامی غیررسمی جمهوری اسلامی، که ناشی از هراس حاکمیت سرکوبگر از جنبش سبز، و بروز اعتراض های خیابانی است، تهران را که از صدای انفجار ترقه ها و شعارهای معترضان در گوشه و کنار شهر، پرهیاهو شده، در ظاهر تعطیل کرده است.

 

نیروهای ضدشورش و گارد ویژه‌ی موتورسیکلت سوار، همراه با خیل لباس شخصی های متمرکز در میادین و تقاطع های اصلی پایتخت، به تهران سیمای شهری نظامی داده اند. این وضع، در دیگر شهرهای بزرگ کشور نیز گزارش شده است.