تبدیل دانشگاه ها به تک جنسیتی

 

طرح جداسازی دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه "کذب محض" است، اما طرح دانشگاه های تک جنسيتی در راستای اسلامی شدن دانشگاه هاست. به گزارش شهرزادنیو،

این فشرده سخن کامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوری دولت احمدی نژاد، در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایسنا است. او طرح جداسازی جنسیتی را به شدت رد کرده اما تصریح کرده است که اختلاط در دانشگاه ها، "يعنی مناسبات با الگوی غربی، مورد پسند هيچ يک از آحاد ملت، خانواده ها و دانشجويان نيست."

 

به گفته این مرتجع، اگر در هر استانی در کنار دانشگاه های دیگر، دو دانشگاه تک جنسيتی وجود داشته باشد، آنگاه دانشجو حق انتخاب خواهد داشت؛ و اگر دانشگاه تک جنسيتی بيشتر مورد استقبال قرار گیرد، در آن صورت تعدادی از دانشگاه ها تبديل به دانشگاه تک جنسيتی خواهد شد.