خبرهای کوتاه مردم

 

آریا شهر صادقیه: پونک شهرک غرب شهرک اکباتان بسیار شلوغ مردم به شادی و پایکوبی و نیروها سر در گم از این سو به آن سو جمع میشوند و سر در گمند.

 

در رشت غوغا ست . جوانان دلاور این شهر نیز همپای دیگر نقاط ایران با حضور چشمگیر در خیابان های مطهری و گلسار ضمن برپایی مراسم چهارشنبه سوری با ماموران درگیر شده اند. از خیابان منظریه نیز خبر می رسد که تعدادی از جوانان این شهر دستگیر شده اند.

 

ساعت 9 امیر آباد: تمامی محلهای این منطقه مردم بیرون امده و اتش روشن کرده اند این میزان برافروختن آنش در کوچه ها بی سابقه بوده ماموران لباس شخصی با موتور درکوچه ها ویراژ می هند ولی چون تعداد مردم زیاده نمی تون کاری بکنن و مردم به اونها اهمیتی نمی دهند جوانها در حال رقص و پایکوبی اند و فتوای رهبر را به دقت گوش کرده اند.

 

تا این ساعت دستگیری های گسترده ای از سوی نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی صورت گرفته و دستگیرشدگان که از تعداد آنها اطلاع دقیق در دست نیست به نقاط نامعلوم منتقل شده اند.

 

در مجیدیه و خیابان سبلان نیرو های حکومتی شکست سختی از جوانان و معترضین خوردند و مجبور به عقب نشینی شده اند.

 

سرتاسر محدوده بیت رهبری چندین لایه از نیروهای ویژه سپاه ولی امر تا دندان مسلح مستقر شده اند.