باشگاه ورزشی به دلیل"فعالیت هائی که رنگ  و بوی سیاسی"داشت،تعطیل شد

 

به گزارش سایت حکومتی عصر ایران، بخش بیلیارد و بولینگ مجموعه های تجاری- فرهنگی اریکه ایرانیان و تیراژه تعطیل شد. به گزارش مشرق، مجموعه تجاری- فرهنگی اریکه ایرانیان و مجتمع تجاری تیراژه دارای بخش های بیلیارد و بولینگ بودند. این بخش ها فعالیت فراوانی داشتند و جوانان زیادی به آن رفت و آمد داشتند. در واقع، یکی از مراکز گذران اوقات این قشر در شهرک غرب به شمار می رفت.


بررسی های مستندی که در ماه های اخیر روی این دو بخش انجام شد، موجب شد تا دستور تعطیلی آنها صادر شود. براساس اخبار دریافتی، فعالیت های غیر ورزشی صورت گرفته در این مجموعه ها که بعضا رنگ و بوی سیاسی داشت، موجب شد تا چنین تصمیمی گرفته شود. درباره این اتفاقات، مستندات و مدارک فراوانی تهیه شده بود که باعث شد متولیان این دو ورزش تفریحی نیز در قبال این اتفاق سکوت کنند.