دو دانشجو درسمنان دستگیر شدند

 

دانشجونیوز: صبح روز شنبه ۲۱ اسفند ماموران لباس شخصی با ورود به منزل سه تن از دانشجویان و تفتیش خانه با حکم دست نویس کپی شده برای تحقیق، امین روغنی دانشجوی فنی و احسان قشقایی دبیر سیاسی دو دوره مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان و دبیر فعلی واحد روابط عمومی این تشکل را به همراه خود بردند.

 

ماموران لباس شخصی کتاب ها، مجلات، لب تاب های شخصی، تلفن همراه و حتی سی دی ها و جزوات علمی چهار نفر از هم خانه ای های این دانشجویان دستگیر شده را نیز با خود بردند و بر ظاهر امر جز لحاف و تشک و وسایل آشپز خانه بر جای نگذاشتند.

 

این در حالیست که کمیته انضباطی دانشگاه سمنان در هفته منتهی به پایان سال به احضار های فله ای و صدور احکام سنگین انضباطی دست زده است . از آن جمله حکم یک ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات و حکم توبیخ کتبی برای ابوالفضل قربانیان و یک ترم محرومیت از تحصیل بدون احتساب سنوات برای محمد زارعی است.

گفتنی است بعد از تظاهرات نسبتا گسترده مردم در ۲۵ بهمن ماه فشارها بر روی دانشجویان سراسر کشور به شکل گسترده ای افزایش پیدا کرده است بطوریکه بیش از ۹۰ دانشجو در یک ماه اخیر بازداشت شده اند.