موج دستگیری و تبعید در شیراز

 

طی روزهای گذشته شماری از اصلاح طلبان حکومتی نزدیک به موسوی  از جمله بهادر منفرد، حسن‌پور، سعید رحم دار و سید احمد موسوی، دستگیر و زندانی شده‌اند.

به گزارش سای اصلاح طلب جرس وابسته به مهاجرانی، در جریان موج جدید دستگیری اصلاح طلب در شیراز، بهادر منفرد (عضو ستاد موسوی)، حسن‌پور (مسئول ستاد ایثارگران موسوی)، سعید رحم دار (از فعالان اصلاح طلب) و سید احمد موسوی (از فعالان اصلاح طلب) توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدند.

 

این گزارش همچنین افزود حکم تبعید تعدادی از شاگردان و طلبه‌های مسجد قبا، متعلق دستغیب، آیت الله منتقد، که بخاطر دفاع از مسجد قبا شیراز در روز قدس توسط دادگاه ویژه روحانیت محکوم شده بودند نیز به اجرا گذاشته شده و این طلبه‌ها به تبعید فرستاده شده‌اند.