اعتصاب رانندگان کامیون در مرز باشماخ

 

آژانس خبری موکریان : روز شنبه بیست و یکم اسفندماه تعدادی از رانندگان کامیون های باری در مرز رسمی باشماخ مریوان دست به اعتصاب زدند. به گزارش منابع آگاه این رانندگان که در مسیر ترانزیت مریوان - عراق کار می کنند در اعتراض به نبود سیاست های مشخص در تسهیل تردد از مرز، اعتصاب کرده اند. تا لحظه تنظیم خبراعتصاب رانندگان کامیون های باری همچنان ادامه دارد. گفتنی است هر روز صدها دستگاه خودروي باري که از گذرگاه مرزی باشماخ نزديك شهرك پنجوين از توابع استان سليمانيه واقع در کردستان عراق، تردد می کنند حمل و نقل قانونی كالا ميان دو کشور را برعهده دارند.