شکنجه فعال دانشجوئی برای آنکه بگوید دانشجوی ستاره دار وجود ندارد

 

ضیا نبوی، سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل که از یک ماه پیش از زندان کارون اهواز به نقطه نامعلومی منتقل شده بود، هم اکنون در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز به سر می برد.در همین حال اخبار تایید نشده ای نیز مبنی بر بازگرداندن وی در شب گذشته به زندان کارون وجود دارد.

به گزارش سایت کلمه وابسته به موسوی، این دانشجوی زندانی به مدت یک ماه است که در سول انفرادی تحت فشار بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد، تا با انجام مصاحبه تلویزیونی، وجود دانشجویان ستاره دار را انکار کند.

 

ضیا نبوی، از موسسان و سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل در تاریخ ۲۵ خردادماه ۸۸ بازداشت شد. وی پس از ۵ ماه بلاتکلیفی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت و به ۱۵ سال حبس و تبعید به زندان ایذه محکوم شد. این حکم سپس در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان ایذه تبدیل شد.

 

ضیا نبوی، در مهرماه ۸۹ جهت گذراندن ادامه محکومیت خود به زندان کارون اهواز منتقل شد.این فعال دانشجویی زندانی، در تماسهایی با خانواده اش شرایط زندان اهواز را بسیار ناگوار توصیف کرده بود.

وی از جمله دانشجویان ستاره داری است که در مدت بازداشت خود، به جهت انجام مصاحبه تلویزیونی و انکار وجود دانشجویان ستاره دار، به شدت تحت فشار قرار گرفته بود، ماموران امنیتی به وی وعده داده بودند در صورت انجام مصاحبه، زمینه کاهش حکم و آزادی او را فراهم می آورند، با این حال این دانشجو، تاکنون در برابر فشارهای غیرقانونی وارد بر خود، مقاومت کرده است.