اجرای حکم شلاق یک زندانی محکوم به اعدام

 

روز پنجشنبه 19 اسفند، صلاح الدین جعفری را به اجرای احکام بیدادگاه انقلاب اسلامی تهران بردند و هفتادو چهار ضربه شلاق بربدن وی وارد کردند. صلاح الدین جعفری 30 ساله از سال 1383  در سالن 3 بند 1 زندان گوهردشت کرج زندانی است. به گزارش "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"، جعفری به اتهام درگیری با ماموران انتظامی و" اقدام علیه امنیت کشور" به محاربه و اعدام محکوم شده است. اجرای حکم شلاق این زندانی، به این معنی است که به زودی حکم اعدام وی نیز به اجرا در خواهد آمد.

 

شایان توجه است که این گزارش هنوز از سوی منبع دیگری تائید نشده است.