آخرین گزارش از وضعیت کروبی و همسرش

 

سحام نيوز نزدیک به گروبی: خانواده مهدي كروبي شب گذشته مطابق هر روز مجددا به منزل والدينشان مراجعه نمودند و عليرغم زدن درب منزل و انتظار براي پاسخگويي؛ هيچ كسي اقدام به باز نمودن درب منزل و يا پاسخگويي نشد. تنها نكته قابل تامل، روشن بودن چراغ هاي پاركينگ و ورودي ساختمان و يكي از اتاق هاي خواب و اتاق نشيمن منزل بعد از 18شب خاموشي مطلق بود. اين عضو خانواده كروبي در ادامه گفت:هنوز هم معتقدیم که پدر و مادرمان در یک عملیات بازداشت ربایش به محل نامعلومی منتقل شده اند و اگر هم بر اساس فشارهای فراوان داخلی و خارجی و اقدامات قهرمانانه ملت ، به خانه باز گردانده شوند تا آنها را در منزل نبینیم فریب اقدامات حکومت را نخواهیم خورد. ضمن آنکه این تغییر مکان را به معنای پایان بازداشت آآنها تلقی نخواهیم کرد.

 

لازم به توضيح است از نوزده روز قبل تاكنون خبري از مهدي كروبي و فاطمه كروبي نيست و هيچ اطلاعي از وضعيت ايشان و محل نگهداري آنان بدست نيامده است.