تجمع مردم در اعتراض به کلاهبرداری تعاونی متعلق به سپاه پاسداران


سایت اصلاح طلب تحول سبز: تجمع مردم مشهد در اعتراض به کلاهبرداری و سوء مدیریت در تعاونی های مالی و اعتباری .به گزارش تحول سبز: جمع کثیری از مردم مشهد با تجمع خود درخیابان بهار( انقلاب اسلامی ) و در مقابل تعاونی اعتبار بهمن ایثار نسبت به عملکرد تعاونی ها اعتراض کردند.

بنا به گزارش ارسالی: در این تجمع که بیش از ۵۰۰ نفر از مردم مشهد حضور داشتند تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی نسبت به عملکرد سوء و کلاهبرداری بعضی از تعاونی های مالی و اعتباری اعتراض داشتند.

 

گفتنیست، در روز یکشنبه۱۵ اسفند ماه نیز، جمع کثیرى از مردم مشهد از میدان تقى آباد تا چهارراه استاندارى راهپیمایى کرده و در حوالى استاندارى در اعتراض به کلاهبردارى بعضى از تعاونى اعتبارها تجمع کرده بودند.


این در حالی بود که پلیس و نیروهاى امنیتى هم حضور چشمگیرى داشته و اوضاع را کنترل مى کردند

شایان ذکر است ،به تازگى سپاه پاسداران در قالب برخى از تعاونى اعتبارها به شدت فعال شده و تعداد زیادى از موسسات و تعاونى هاى مالى و اعتبارى را ایجاد کرده و یا در اختیار گرفته و در بازار پولى و اعتبارى کشور اختلال ایجاد کرده و سعى در یکدست کردن بازار و حذف رقبا و بخش خصوصى را دارد