ضرب و شتم و شکنجه زندانی سیاسی در زندان ایلام

 

دانشجونیوز: روز گذشته یونس رستمی مسئول شاخه دانش آموختگان جبهه ملی ایران در ایلام در پی انتقال به دادگاه ، از ضرب و شتم شدید و شکنجه در روزهای اخیر خبر داد.یونس رستمی ، مسئول شاخه دانش آموختگان جبهه ملی ایران، درحالی با دست بند و پابند و موهای تراشیده به دادگاه انقلاب ایلام آورده شد، که با توجه به تایید حکم شش ماه حبس تعزیری ،علت برگزاری دادگاه بدون در اختیار داشتن وکیل مشخص نمی باشد .

 

لازم به ذکر است یونس رستمی عصر چهارشنبه بیست و هفت بهمن ماه با هجوم نیروهای امنیتی به منزلش و پس از تفتیش کامل بازداشت و به بند عمومی زندانیان مواد مخدر و سارقین در زندان مرکزی ایلام جهت اجرای حکم دادگاه بدوی منتقل گردید.

 

او در خردادماه نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و در جریان دادگاه بدوی به شش ماه حبس محکوم شد اما این حکم هنوز در دادگاه تجدید نظر بوده و بازداشت مجدد ایشان در بیست وهفتم بهمن ماه ارتباطی با حکم صادره نداشته است. عبدالکریم سلیمانی، عضو دیگر جبهه ملی در ایلام، نیز پس از گذشت روزها از بازداشت هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری وی در دست نمی باشد .