دانشجوی رشته کارگردانی به سه سال زندان محکوم شد

 

اردوان تراکمه، دانشجوی کارگردانی، نویسنده و منتقد سینما، به ۳ سال زندان محکوم شد.  بیدادگاه تجدیدنظر حکم ۳ سال زندان اردوان تراکمه را تائید کرد.   اردوان تراکمه، فرزند یونس تراکمه داستان نویس و منتقد و دانشجوی رشته کارگردانی، در شامگاه ششم دی سال هشتاد و هشت در منزل مهین فهیمی مادر سهراب،  به همراه عده‌ای دیگر از شد. وی اواخر بهمن همان سال به قید وثیقهٔ ۳۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. با قطعیت یافتن حکم زندان، وی باید به زودی خود را به زندان معرفی کند.