دو اصلاح طلب در شیراز دستگیر شدند

 

به گزارش سایت کلمه وابسته به موسوی، سید احمد موسوی تاکامی، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه شیراز و فرماندار بوانات در دولت خاتمی،  روز ۱۷ اسفند توسط  ماموران امنیتی دستگیر شد.


در همین روز، حسن پور نیز با یورش ماموران امنیتی به منزلش، پس از تفتیش منزل دستگیر شد. کامپیوترهای شخصی این دو نفر نیز توقیف شده است.