"سه سال زندان برای من"

 

وبلاگ اشرف عليخاني: در تاریخ 16 بهمن ماه 1387  بوسیلهء تنی چند از مامورین وزارت اطلاعات در منزل مورد بازداشت قرار گرفتم و مستقیم مرا به اوین منتقل کردند. درحالیکه من واقعا" هیچ فعالیت سیاسی نکرده بودم و اصلا" سیاسی نبودم و اغلب نوشتارهایم جنبهء درددل  داشت.

در دوم اسفند ماه یعنی پس از شانزده روز به قید وثیقه آزاد شدم  و تصور میکردم بیگناهی و غیر سیاسی بودنم  برایشان ثابت شده است ، اگرچه  وسایل و مدارکی را که از من توقیف کردند را تحویلم ندادند و گفتند بعد خبرت کنیم بیا تحویل بگیر تا اینکه در تیرماه برگهء احضاریه آمد و مردادماه به دادگاه  شعبهء 15 واقع در خیابان شریعتی اول معلم ، احضار شدم ( الان یادم نیست چه روزی بود اما اوخر مرداد بود الان حالم خیلی بد است) در دادگاه برخوردشان بهیچوجه خشن نبود البته بجز چند لحظهء کوتاه.

 

من آنچنان مریض و تنها بودم که حتی خود آقای قاضی صلواتی از اینکه با آن حال ِ مریض، تنها به جلسهء دادگاه رفته بودم تعجب کردند و فکر میکنم تا حدودی هم  ناراحت و متاثر شدند چون سریع به منزل مادرم زنگ زدند و با کمی تندی و ناراحتی از وی پرسیدند که: چرا گذاشته اید این دختر با این حالش تنها به دادگاه بیاید؟

 

بعد هم ایشان به من گفتند که: نترس خواهر من ! چرا میترسی؟ فقط سوالهایی که میشود را درست جواب بده و پرت و پلا نگو

 

البته من زیاد نترسیده بودم بلکه حال جسمی و روحی ام خیلی بد بود...مثل همین الان

بهرحال دادگاه به جلسهء دوم کشید. در جلسهء دوم  که در شهریور ماه بود، حکم دادگاه را مبنی بر سه سال زندان و سیصد هزار تومان جریمهء نقدی، به من ابلاغ  نمودند که بیست روز فرصت دادند جهت اعتراض به رای دادگاه.

 

روز نوزدهم از فرصت بیست روزه، نامهء اعتراض و درخواست تجدیدنظر را به دادگاه تحویل دادم و قرار شد منتظر رای دادگاه تجدیدنظر بمانم.

بسیار امیدوار بودم که بیگناهی ام ثابت گردد و حکم تبرئه برایم صادر نمایند اما بعد از ماهها بلاتکلیفی و سرگردانی ، شانزدهم اسفند ماه در آستانهء روز زن، برای من از دادگاه تجدیدنظر شعبهء 54  برگهء احضاریه آمد و امروز 18 اسفند با دلی امیدوار به تبرئه شدن و اثبات بیگناهی ام ، به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کردم که متاسفانه لایحهء اعتراض و درخواست تجدیدنظرم را مورد پذیرش قرار نداده و حکم دادگاه را مبنی بر همان سه سال زندان مجددا" به من ابلاغ نمودند و گفتند که پرونده ات در تاریخ نهم اسفند به دایره اجرای احکام رفته و دیگر در اینجا کاری نداری.

 

حال قرارست که ظرف نهایتا" تا یکماه از طرف دایرهء اجرای احکام  به زندان احضار شوم. الان آزادم  اما تا چند روز آزادم را نمیدانم..... نمیدانم نوروز در خانه باشم یا در زندان.

بهرحال دلم برای خیلیها تنگ میشود...برای س.پ بسیارعزیزم و برای دیگر دوستانم ، و برای دوستان نازنین و هنرمند و هنردوستم در گروه رادیو گلها و ندای گلها

امیدوارم لااقل وبلاگ را مسدود نکنند وگرنه تمام مطالب و اشعار و داستانها و همچنین کامنتهایی که حاوی نظرات پرمهر و گاه انتقاد آمیزست، از بین خواهد رفت.


با عشق و مهر و احترام

ستاره.تهران

 

متن خلاصهء رای دادگاه به این شرح است:

راي دادگاه

در خصوص اتهام خانم اشرف عليخاني فرزند حسن با نام مستعار ستاره به شماره شناسنامه ....

، آزاد به قيد كفيل،  حسب كيفر خواست صادره دائر بر:

1-    اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرايم عليه امنيت ملي كشور، از طريق شركت عامدانه در اغتشاشات خياباني

2-    فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران از طريق ارتباط با شبكه ماهواره اي ضد انقلاب و ارسال ايميل و انتشار مطالب موهن نسبت به نظام اسلامي در فضاي مجازي، وبلاگ و تحريك ديگران به شركت در تجمعات غير قانوني و اغتشاشات و مقابله با نظام جمهوري اسلامي

3-    نگهداري و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره

 

با عنايت به گزارشات وزارت اطلاعات و اقارير صريح متهمه و حضور فيزيكي در تجمعات غيرقانوني و ارتباط با شبكه هاي ماهواره اي ضدانقلاب و ارسال ايميلهاي متعدد و انتشار و مطالب موهن نسبت به نظام و ديگر شواهد و قرائن موجود  بزهكاريش محرز است، كه با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي نامبرده مستندا" به مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامي و ماده 9 قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت ماهواره ، در مورد اتهام رديف اول ( اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور) به تحمل دو سال حبس و در مورد اتهام رديف دوم ( فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران) به تحمل يكسال حبس و در مورد اتهام رديف سوم (نگهداري و استفاده از تجهيزات ماهواره) ضمن ضبط تجهيزات بنفع دولت، به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي نمايد. ايام بازداشت به استناد تبصره ماده 295 قانون آيين دادرسي كيفري كسر و محاسبه گردد.

حكم صادره حضوري و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان تهران است.

 

رييس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي و دادرس دادگاه عمومي تهران

 صلواتي

6/6/89