هاله صفر زاده، عضو زن کانون مدافعان حقوق کارگران دستگیر شد

 

هاله صفر زاده عضو کانون مدافعان حقوق کارگران روز سه شنبه در تهران دستگیر شد. به گزارش منایع کارگری، هاله صفر زاده عصر روز سه شنبه هفده اسفند، روز جهانی زن در خیابان نواب تهران به همراه گروهی از زنان دستگیر شد. همه به جز وی پس از ساعاتی آزاد شدند.

 

هاله صفر زاده  به زندان وزرا منتقل شد و پس از ساعاتی حدود یازده شب ماموران امنیتی به خانه وی رفته و خانه را تفتیش کرده و برخی وسایل وسایل شخصی وی را با خود بردند.